Usługa Cena Karnet
Zajęcia logopedyczne indywidualne 60 zł tak (4 zajęcia + piąte gratis)
Konsultacja psychologiczna 80 zł tak (4 zajęcia + piąte gratis)
Zajęcia fizjoterapeutyczne indywidualne 70 zł tak (4 zajęcia + piąte gratis)
Zajęcia z psychologiem indywidualne 80 zł tak (4 zajęcia + piąte gratis)
Zajęcia z elementami integracji sensorycznej- indywidualne 70 zł tak (4 zajęcia + piąte gratis)
Badanie diagnostyczne z wydaniem opinii 250 zł nie
Zajęcia grupowe – dla dzieci nieśmiałych 30 zł tak 100 zł miesięcznie
Zajęcia grupowe – trening radzenia sobie z emocjami 30 zł tak 100 zł miesięcznie
Zajęcia grupowe – trening efektywnego uczenia się 30 zł tak 100 zł miesięcznie