Zajęcia Cena przy płatności miesięcznej Cena przy płatności jednorazowej
Warsztaty Krawieckie 160 zł 1500 zł
Warsztaty Artystyczne 80 zł 700 zł
Robotyka 120 zł 1100 zł
Minecraft Programowanie 130 zł 1200 zł
Gimnastyka Sportowa 160 zł 1500 zł
Akrobatyka 100 zł 800 zł
Malarstwo, Rysunek i Grafika 160 zł 1500 zł
Dane do przelewu:

Nazwa firmy: Fundacja Pomorski Instytut Edukacji

Numer rachunku: 36 2030 0045 1110 0000 0406 1720