Zajęcia Cena przy płatności miesięcznej
Warsztaty Krawieckie 160 zł
Warsztaty Artystyczne 80 zł
Robotyka 120 zł
Minecraft Programowanie 130 zł
Gimnastyka Sportowa 160 zł
Akrobatyka 100 zł
Malarstwo, Rysunek i Grafika 160 zł
Dane do przelewu:

Nazwa firmy: Fundacja Pomorski Instytut Edukacji

Numer rachunku: 36 2030 0045 1110 0000 0406 1720