Gimnastyka Sportowa - dofinansowanie

Fundacja Pomorski Instytut Edukacji prowadząca Pracownię Twórczego Rozwoju EDUKACYJNY ZAKĄTEK otrzymała dofinansowanie do zajęć gimnastyki sportowej. Dzięki temu 20 dzieci i młodzieży zamieszkujących miasto Pruszcz Gdański będzie mogło uczestniczyć w zajęciach

Ideą projektu było przede wszystkim wsparcie dzieci z rodzin ubogich, w związku z tym osoby objęte wsparciem MOPS w Pruszczu Gdańskim będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie.

Zajęcia będą trwały od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. z wyłączeniem wakacji letnich. Planujemy utworzenie dwóch grup, które będą odbywały treningi w dni:
- wtorki  (godz. 17:00-18:00) i soboty (godz. 10:00-11:00)
- środy (godz. 16:30-17:30) i soboty (godz. 11:00-12:00)

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Uwaga! Rekrutacja została już zakończona, można zapisywać się na listę rezerwową.


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY