Poprawne wysławianie się to
niewątpliwie jedna z najważniejszych umiejętności w życiu, która
odpowiednio rozwinięta rzutuje na całą przyszłość człowieka. Bez
właściwej korekty ewentualnych nieprawidłowości językowych w okresie
dziecięcym, późniejsze pozbycie się ich może być bardzo uciążliwe.

My
w Pruszczu Gdańskim wiemy, że mowa stanowi bardzo ważną rolę w życiu
każdego człowieka. To ona sprawia, że możemy bez przeszkód komunikować
się z innymi, wyrażać emocje, idee czy uczyć się. Najbardziej intensywny
jej rozwój przypada na wiek przedszkolny i właśnie wtedy bardzo ważne
jest, by zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości.

Indywidualne różnice w wymowie

Umiejętność
mówienia to zdolność jak każda inna, jednakże jej kompleksowość
sprawia, że w pewnych przypadkach wymaga wzmożonego wysiłku do
prawidłowego wyćwiczenia wszystkich jej elementów. Między innymi to jest
powodem, dla którego w przedszkolu widać duże zróżnicowanie poziomu jej
zaawansowania. Niektóre dzieci zaczynają mówić dosyć wcześnie, a więc
mają tę umiejętność lepiej wyćwiczoną. Z kolei inne zaczynają później, a
więc mogą mówić gorzej. Nie jest to jednakże regułą – te różnice mogą
być spowodowane przez różne czynniki, np. czynniki środowiskowe
(częstotliwość komunikacji czy wzorce wymowy wyniesione z domu).

Logopeda

Wprawny specjalista jest w stanie z łatwością rozróżnić, które
nieprawidłowości w wymowie wynikają z ciągłego rozwoju umiejętności, a
które są wadami wymowy. Logopeda w naszym ośrodku w Pruszczu Gdańskim
może przeprowadzić odpowiednie badania logopedyczne i na ich podstawie
oceni poprawność artykulacji dziecka. Dzięki temu możliwe będzie
wyeliminowanie nieprawidłowości językowych i niedopuszczenie do tego, by
wpłynęły one na jakość życia dziecka w przyszłości.