Na organizowanych przez nas warsztatach malarstwa, rysunku i grafiki wykorzystywane są różnego rodzaju techniki, np.: rysunek ołówkiem, kredką, tuszem, węglem oraz frottage i monotypie, czyli akwarelami, malowanie gwaszem, temperami collage (przy użyciu gazet, fragmentów materiałów i opakowań oraz kolorowymi papierami), rzeźbę w glinie, elementy grafik, papier-mache, działania w przestrzeni oraz wiele innych metod.

Edukacyjny Zakątek organizuje warsztaty malarstwa, rysunku i grafiki w Pruszczu Gdańskim dla małych, zróżnicowanych wiekowo grup dzieci. Są one prowadzone przez artystów-pedagogów. Każdy nowy tydzień to nowy temat zajęć w wybranej wcześniej technice. W przeciągu całego miesiąca odbywają się zajęcia plastyczne z malarstwa i rysunku na sztalugach, projektowanie rzeźby w glinie oraz kompozycji, grafiki. Wszystkim uczestniczącym w zajęciach dzieciom zapewniamy miłą i twórczą atmosferę oraz dostępność do wszystkich potrzebnych materiałów plastycznych i narzędzi.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach dzieci nabywają nowe umiejętności wyrażania własnych emocji, które występują podczas procesu twórczego, rozwijają też swoje cechy osobowościowe, które są przydatne w codziennym życiu społecznym. Dzięki tym warsztatom stają się również obserwatorami otaczającego ich zjawisk, potrafią zobaczyć więcej szczegółów i barw wokół siebie. Zmianie ulega ich samoocena oraz sprawność manualna. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa i atmosferze akceptacji pomagamy dziecku przeżyć naturalną radość w tworzeniu nowych rzeczy. To wszystko zapewniamy uczestnikom naszych warsztatów malarstwa, rysunku i grafiki.

Na zajęcia zapraszamy dzieci od 10 roku życia oraz młodzież.

Przygotowujemy dzieci do egzaminów do szkół plastycznych – średnich oraz wyższych.

Trwają zapisy na rok szkolny 2018/2019.