Wiek dzieci: 0-3 lata
Długość zajęć: 1h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 0-3 lata oraz rodziców i opiekunów, którzy lubią aktywnie spędzać czas z dzieckiem

Zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci, skupiające się głównie na rozwoju muzycznym. Jednocześnie podczas zajęć dzieci uczą się koordynacji ruchowo-oddechowej, nabywają poczucia sprawstwa – poprzez realny wpływ na przebieg zajęć, nawiązują kontakty społeczne z rówieśnikami.

Podczas zajęć cały czas ruszamy się w pulsie muzyki, co pomaga skoordynować dzieciom ruch z oddechem, jak również uczy jak utrzymywać stały puls piosenek
i prawidłowo je frazować.

Dodatkowo, by cały czas skupiać uwagę dziecka, do zajęć włączane są różne rekwizyty, np. chusta animacyjna (podkreślająca puls melodii, czy rytmu), piórka (wspomagające koordynację oddechową), głębokie pudło z piłeczkami (wspomagające czucie głębokie).

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku: 0-3 lata w trybie raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

Materiały do zajęć:
Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu.

Wiek dzieci: 3 – 6 lat
Długość zajęć: 1h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Logorytmika dla Smyka to forma zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, w przyjazny sposób łącząca rytmikę z terapią logopedyczną. Podczas tego typu zajęć oddziałujemy kompleksowo na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka.

W oparciu o ćwiczenia muzyczno-ruchowe stosujemy ćwiczenia słowno-ruchowe, gdzie najważniejszym elementem jest wykorzystanie rymu. Swobodny, niewymuszony ruch dziecka jest obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń. Takie założenia umożliwiają realizację zajęć logorytmicznych ze wszystkimi dziećmi, bez względu na ich poziom intelektualny, ruchowy czy stopień rozwoju muzycznego.

Logorytmika dla Smyka to ogólnorozwojowe zajęcia grupowe opierające się na zabawach i ćwiczeniach, których celem jest stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy i artykulacji w miłej i swobodnej atmosferze wśród rówieśników.

Zajęcia mają na celu:

 • wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
 • ćwiczenie motoryki dużej i małej,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • ćwiczenie koncentracji, uwagi i pamięci,
 • ćwiczenie orientacji w schemacie ciała,
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • stymulowanie rozwoju społecznego w grupie rówieśniczej.

Zajęcia obejmują:

 • gimnastykę buzi i języka,
 • ćwiczenia oddechowe, słuchowe, fonacyjne,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy muzyczno–rytmiczne.

Zajęcia mogą być uzupełnieniem terapii logopedycznej, jak również okazją do zdobycia i opanowania nowych umiejętności podczas zabawy.

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty prowadzone są w trybie 1h raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez logopedę we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Zajęcia przebiegają z udziałem Rodziców lub Opiekunów.

Materiały do zajęć:
Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu.

Wiek dzieci: 4-6 lat
Długość zajęć: 1h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Pruszczu Gdańskim, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci. Dzieci są dobierane do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron.

Dla jakich dzieci przeznaczony jest TUS?

 • wycofanych w kontaktach społecznych, powszechnie nazywanych „nieśmiałymi”;
 • mających problem z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi;
  nie zawsze wiedzących, jak należy się zachować;
 • nie potrafiących odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to jak inni ich traktują;
 • mających ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami, czyli takie które np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują, wolą spędzać czas przed tabletem;
 • słyszących głównie negatywne komunikaty na swój temat od dorosłych;
 • potrzebujących uwagi i akceptacji, a także jasnych zasad;
 • przejawiających niską samoocenę i wiarę w swoje możliwości;
 • przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zbieramy zapisy !
O starcie zajęć będziemy informować telefonicznie.

Wiek dzieci: 4-6 lat
Długość zajęć: 1h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Metoda wczesnej nauki czytania, będąc metodą terapeutyczną dla dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, może być z powodzeniem wykorzystywana w pracy z dziećmi zdrowymi.

Kilkuletnie dzieci interesują się światem liter i to właśnie wczesny wiek przedszkolny jest najlepszym momentem na poznawanie kodu pisanego, zanim odkryją, że czytanie nie jest łatwe. Ważne jest, aby nauka czytania była od początku prowadzona przy aktywnym uczestnictwie dziecka i pełnym rozumieniu czytanej treści. Możliwe jest to wówczas, gdy dziecko nie skupia się na rozpoznawaniu graficznych znaków liter, lecz dąży do rozumienia znaczeń.

Wczesna nauka czytania pozwala osiągnąć właściwą artykulację głosek u dzieci z niezakończonym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy. Czytanie ułatwia też pracę z dziećmi z alalią (brakiem rozwoju mowy). Dzieci te zazwyczaj nie komunikują się językowo, lecz wypracowują swoisty kod, głównie niewerbalny, rozumiany przez matki i innych domowników. Niechętnie reagują na poleceniawycofują się z kontaktów z rówieśnikami, przejawiają agresywne reakcje. Ucząc dziecko z alalią metodą wczesnej nauki czytania zachęcamy je nie do mówienia, lecz do czytania, co wywołuje u dziecka inne nastawienie do wypowiedzi językowych.

Bardzo ważne jest równoczesne prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych wspomagających naukę czytania, podczas których dzieci uczą się zgodnego z kierunkiem pisania porządkowania świata od lewej do prawej, tj: motoryki, analizy i syntezy wzrokowej, szeregowania, kategoryzacji i pamięci (symultanicznej i sekwencyjnej). Ćwiczenia uwzględniają materiał tematyczny i abstrakcyjny.

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej ułatwiają proces spostrzegania i różnicowania liter, kategoryzacja uczy zasad tworzenia zbiorów, a szeregowanie – liniowego uporządkowania liter w wyrazach i wyrazów w zdaniach.

Nauka czytania metodą sylabową uczy czytać przez znaczenia, ułatwia dokonywanie syntezy (łatwiej dziecku złożyć w wyraz sylaby niż głoski), zapobiega dysleksji (zapobiega domyślaniu się treści, nie tworzy fałszywych reguł), uwzględnia reguły rozwoju dziecka, ułatwia tworzenie systemu językowego (np. wykorzystując wizualizacje), usprawnia technikę czytania, pobudza neurony zwierciadlane. Ponadto podział na sylaby jest uwarunkowany rozwojowo, zaś podział na głoski jest wynikiem edukacji.

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku: 4-6 lat. Zajęcia prowadzone są przez logopedę we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

Wiek dzieci: 5 – 12 lat
Długość zajęć: 1,5h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Robotyka jest jedną z najmłodszych nauk, która łączy w sobie elementy mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Brzmi skomplikowanie, może przyprawiać o zawrót głowy, ale z nami to czysta zabawa. Nasze warsztaty z robotyki dla dzieci prowadzimy w sposób angażujący i interesujący dla uczestników. Łączymy elementy zabawy z nauką, w efekcie dzieci szybciej przyswajają informacje, czerpiąc z tego dużo frajdy.

Zajęcia z robotyki to połączenie najwspanialszej zabawy z nauką. Z pomocą edukacyjnych klocków LEGO dopasowanych do wieku dzieci nasi młodzi robotycy uczą się konstruowania najprawdziwszych robotów.
Zestawy klocków do robotyki wyposażone są oprócz tradycyjnych elementów w czujniki i elementy elektromechaniczne, które pozwalają robotowi wykonywać różne skomplikowane czynności np. przewozić tajne ładunki, sortować czy stawać do walki z przeciwnikiem.

Po zbudowaniu robota według instrukcji przygotowanej przez instruktora nasi mali konstruktorzy przechodzą do jego programowania. Doceniając olbrzymią wagę, jaką zyskuje umiejętność programowania w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie, przykładamy dużą wagę do zrozumienia przez dzieci sekwencji ruchów (zaprogramowanych czynności), które ma wykonać nasz robot.

Zajęcia Akademia Robotyki LEGO jest kursem opartym na naszym programie autorskim.
Warsztaty prowadzone są w trybie 1,5h raz w tygodniu dla dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia.

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty prowadzone są w trybie 1,5h raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów.

Materiały do zajęć:
Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu.

Wiek dzieci: 6 – 13 lat
Długość zajęć: 2h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Mała pracownia krawiecka to miejsce, w którym dzieci oraz nastolatki mogą uczyć się szyć oraz poznawać świat tkanin, materiałów, kolorów i faktur. Celem zajęć jest zapoznanie się z obsługą maszyny do szycia, jej działaniem i możliwościami.
Dzieci zdobywając techniczne umiejętności, starają się wraz z nami wykorzystać je w sposób twórczy i kreatywny. Pierwsze realizacje krawieckie to wykonywanie aplikacji, maskotek, piórników, itp., bo przecież nic tak nie cieszy, jak rzeczy, które potrafimy wykonać sami.
Każde zajęcia to nowy temat i nowe wyzwanie – młodzi kursanci realizują najpierw jakiś projekt dla siebie, a później wykonują miły upominek dla mamy, taty czy babci.

Zajęcia Szyciowe ABC jest kursem opartym na naszym programie autorskim skierowanym do dzieci od 6 do 13 roku życia.

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty prowadzone są w trybie 2h raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych artystów lub instruktorów.

Materiały do zajęć:
Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu.

Wiek dzieci: 7-9 lat
Długość zajęć: 1h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Pruszczu Gdańskim, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci. Dzieci są dobierane do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron.

Dla jakich dzieci przeznaczony jest TUS?

 • wycofanych w kontaktach społecznych, powszechnie nazywanych „nieśmiałymi”;
 • mających problem z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi;
  nie zawsze wiedzących, jak należy się zachować;
 • nie potrafiących odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to jak inni ich traktują;
 • mających ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami, czyli takie które np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują, wolą spędzać czas przed tabletem;
 • słyszących głównie negatywne komunikaty na swój temat od dorosłych;
 • potrzebujących uwagi i akceptacji, a także jasnych zasad;
 • przejawiających niską samoocenę i wiarę w swoje możliwości;
 • przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole.

Co obejmuje program zajęć?

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • rozwijanie empatii,
 • pracę w grupie,
 • trening asertywności,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • rozumienie sytuacji społecznych.

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku: 4-6 lat; 7-9 lat oraz 10-14 lat w trybie 60 minut raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez psychologa we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
w Pruszczu Gdańskim.
Przez zajęciami odbywa się bezpłatna 20 minutowa konsultacja psychologiczna z Rodzicem/Opiekunem dziecka.

Materiały do zajęć:
Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu.

Wiek dzieci: 6-12 lat
Długość zajęć: 1,5h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Kurs ten jest przeznaczony dla dzieci, które w przyszłości widzą się w roli artysty. Kurs przeznaczony jest dla dzieci od 7 do 13 roku życia. Uczestnicy podczas warsztatów poznają zasady proporcji w rysunku, uczą się dobierania kolorów, a także rozwijają wyobraźnię.

Malarstwo i Rysunek jest kursem opartym na naszym programie autorskim.

Kurs oprócz tradycyjnego rysowania obejmuje także poznanie różnych technik rysunkowych i malarskich: akwarela, tusz, pastel, węgiel i wiele, wiele więcej.

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty prowadzone są w trybie 1,5h raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych artystów lub instruktorów. Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze.

Materiały do zajęć:
Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu.

Wiek dzieci: 10-14 lat
Długość zajęć: 1h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowe zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Pruszczu Gdańskim, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dzieci. Dzieci są dobierane do grup na podstawie wieku, poziomu rozwoju, doświadczanych trudności i mocnych stron.

Dla jakich dzieci przeznaczony jest TUS?

 • wycofanych w kontaktach społecznych, powszechnie nazywanych „nieśmiałymi”;
 • mających problem z nazywaniem emocji i radzeniem sobie z nimi;
  nie zawsze wiedzących, jak należy się zachować;
 • nie potrafiących odmawiać i reagować, kiedy nie podoba im się to jak inni ich traktują;
 • mających ograniczoną liczbę kontaktów społecznych z rówieśnikami, czyli takie które np. nie chodzą do przedszkola, nie mają rodzeństwa, często chorują, wolą spędzać czas przed tabletem;
 • słyszących głównie negatywne komunikaty na swój temat od dorosłych;
 • potrzebujących uwagi i akceptacji, a także jasnych zasad;
 • przejawiających niską samoocenę i wiarę w swoje możliwości;
 • przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole.

Co obejmuje program zajęć?

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • rozwijanie empatii,
 • pracę w grupie,
 • trening asertywności,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • rozumienie sytuacji społecznych.

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku: 4-6 lat; 7-9 lat oraz 10-14 lat w trybie 60 minut raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez psychologa we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
Przez zajęciami odbywa się bezpłatna 20 minutowa konsultacja psychologiczna z Rodzicem/Opiekunem dziecka.

Materiały do zajęć:
Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu.

Wiek dzieci: 6-8 lat
Długość zajęć: 1h raz w tygodniu
Istnieje możliwość dołączenie do grupy w trybie późniejszym po wcześniejszym ustaleniu.
Miejsce zajęć: Edukacyjny Zakątek, ul. Kochanowskiego 2, Pruszcz Gdański

Zajęcia pomogą dzieciom mającym trudności ze skupieniem uwagi, nauką, organizacją swojego czasu
pracy. 

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się jak koncentrować się na wykonywanym zadaniu i nie ulegać rozproszeniom. 

Poznają techniki ułatwiające efektywną pracę oraz planowanie.

Podczas spotkań będziemy też rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. 

Grupowa i zabawowa forma zajęć pozwoli dzieciom na zdobycie pozytywnych doświadczeń związanych z nauką, relacjami w grupie oraz dostrzeżenie własnych możliwości i mocnych stron. 

Zajęcia będą okazją do odreagowania napięcia zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Poza nauką  nowych technik, będzie na nich miejsce również na ćwiczenia fizyczne i sensoryczne.

Jak pracujemy na zajęciach?
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku: 6-8 lat w trybie 60 minut raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez psychologa we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

Materiały do zajęć:
Wszystkie materiały zawarte są w cenie kursu.