zniżki:
10% – dla stałych Klientów, rodzeństwa uczęszczającego na takie same warsztaty, dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, Kartę Mieszkańca Pruszcza

Opłatę za zajęcia w Edukacyjnym Zakątku w Pruszczu Gdańskim ul. Kochanowskiego 2 można uiszczać:
osobiście na miejscu gotówką lub kartą, a także przelewem na poniższe konto:
Fundacja Pomorski Instytut Edukacji
nr 36 2030 0045 1110 0000 0406 1720
tytułem: „Zapłata za zajęcia …., imię i nazwisko”

Opłatę za zajęcia w Klubie Sportowym Edukacyjnym Zakątku w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców W-wy 71 można uiszczać:
osobiście na miejscu gotówką lub kartą, a także przelewem na poniższe konto:
Klub Sportowy Edukacyjny Zakątek
nr 72 1600 1462 1857 3592 9000 0001
tytułem: „Zapłata za zajęcia …., imię i nazwisko”