zniżki:    
5% – dla stałych Klientów, rodzeństwa uczęszczającego na takie same warsztaty    
10% – dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, Kartę Miszkańca Pruszcza    

 

Opłatę za zajęcia można uiszczać osobiście na miejscu gotówką lub kartą, a także przelewem na poniższe konto:
Fundacja Pomorski Instytut Edukacji
nr 36 2030 0045 1110 0000 0406 1720
tytułem: „Zapłata za zajęcia …., imię i nazwisko”