BLOK I
BLOK ROZWIJAJĄCY KOMPETENCJE EMOCJONALNO –SPOŁECZNE

Opiekun bloku – psycholog Pola Czinczol
Wiek dzieci: 8-13 lat
Termin: marzec, kwiecień 2024 r.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne przewidziane są dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. To grupa dzieci, które mają trudności adaptacyjne, emocjonalne, problemy z koncentracją uwagi, nie potrafią podporządkować się ustalonym zasadom.
W programie:
Indywidualnie: godzinna konsultacja z opiekunem bloku
Zajęcia grupowe:
– zajęcia TUS
– arteterapia
– gry i zabawy
– zajęcia uspołeczniające
– mindfulness
– zajęcia psychoedukacyjne
– zajęcia SI
– zajęcia relaksacyjne

Zajęcia prowadzone przez psychologa, terapeutę zajęciowego, trenera jogi i terapeutę SI.